Selecteer een pagina
Stichting Sociaal Solidair

Stichting Sociaal Solidair is goed in haar basis dienstverlening.
Gewoon de praktische diensten, persoonlijke ondersteuning en begeleiding, informatie en advies en of verwijzing op maat leveren.

Bij Stichting Sociaal Solidair hebben we respect voor elkaar.
We staan open voor de ander. Ook spreken we dezelfde taal in de organisatie en waarderen we elkaars inzet.
Iedereen weet waar zij/hij aan toe is en weet wat van hem of haar wordt verwacht; in welke situatie dan ook.

Bij Stichting Sociaal Solidair zijn wij goed in staat om diverse groepen vrijwilligers samen te brengen.

Wat zijn belangrijke veranderingen?

De wereld om ons heen verandert. Voor onze organisatie zijn de belangrijkste veranderingen: de decentralisatie van de AWBZ naar de WMO, de kanteling naar de informele zorg , de opkomst van de participatiesamenleving en de digitalisering van de samenleving.

Sinds 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de begeleiding, dagbesteding en kortdurende opvang van chronisch zieken en mensen met een beperking gecombineerd met een stevige bezuiniging. De thuiszorg moet het minder geld doen. Veel verzorgingshuizen gaan dicht.

Tegelijk introduceert de overheid de participatiesamenleving en vindt er een kanteling plaats naar de informele zorg. Mensen moeten minder afhankelijk worden van professionele zorg en het weer zoveel mogelijk zelf regelen en indien nodig een beroep doen op familie, vrienden en buren. De inzet van de familie en directe omgeving is niet af te dwingen en de vraag is ook of alle mensen wel over een voldoende sociaal netwerk beschikken om zelf de problemen op te kunnen lossen.

Vrijwilligerswerk is het antwoord als de inzet van familie en directe omgeving ontbreekt. Een mogelijk niet uit te sluiten gevolg van dit beleid is een groeiende groep mensen die kwetsbaar zijn en die gezondheidsrisico’s lopen omdat ze vinden dat ze helemaal niet kwetsbaar zijn. Het zijn vaak laag opgeleide mensen die de formele en informele zorg mijden.

In het kader van de participatiesamenleving wil Stichting Sociaal Solidair een bewonersonderneming zijn. Een bewonersonderneming die wijkgericht wordt georganiseerd gerund door bewoners, die zich richten op de instandhouding of verbetering van het sociale klimaat en/of de economie van hun wijk of buurt.

Zowel de technologie, die monitoring en hulp op afstand mogelijk maakt, als het gebruik van de sociale media beïnvloeden ons dagelijks leven steeds meer. Meer mensen hebben toegang tot het internet. Via netwerken communiceren meer mensen gelijktijdig met elkaar. Communiceren gaat steeds gemakkelijker en initiatieven zijn eenvoudiger te organiseren. Het één en ander bevordert het zelfmanagement van burgers. Zo kan men nieuwe contacten opdoen en heeft men eenvoudig toegang tot nieuwe bronnen van informatie. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de werkwijze van de Stichting.

Share This