Selecteer een pagina
Stichting Sociaal Solidair

Wat zien wij?

Stichting Sociaal Solidair wil met haar projecten, deelnemingen en de inzet van haar vrijwilligers een bijdrage leveren:

 • In het vergroten van het sociale netwerk en zelfredzaamheid van de doelgroep
 • In het verkleinen van de eenzaamheid/sociaal isolement van de doelgroep, dit zodat de doelgroep:
  • zich fysiek en mentaal beter voelt;
  • beter mee kan doen aan de samenleving
  • minder vaak een beroep hoeft doen op familieleden of professionals
  • langer thuis kunnen blijven wonen

Wat willen wij?

Projecten en deelnemingen richten zich op:

 • Ontmoeting en zingeving

In onze samenleving voelt ± 1/3deel van de volwassenen zich eenzaam. Voor een deel van deze mensen, hangt de eenzaamheid samen met ouderdom, een relatiebreuk of functieverlies. Ook uitsluiting van de arbeidsmarkt of sociale uitsluiting op culturele gronden kunnen leiden tot grote eenzaamheid.

Eenzaamheid wordt vaak in verband gebracht met het niet meer deelnemen of kunnen deelnemen aan de samenleving en dus aan sociaal isolement. Het traditionele antwoord op eenzaamheidsklachten van zorg- en welzijnsinstellingen, zijn allerlei projecten rond dagbesteding en activering.

Sinds 2013 is er meer aandacht voor ‘Active Ageing’. Bevordering van de eigen kracht en aandacht voor de wel aanwezige competenties van kwetsbare mensen kunnen activeren en vitaliteit bevorderen.

Stichting Sociaal Solidair initieert en/of ondersteunt projecten die de ontmoeting tussen mensen stimuleren en projecten die mensen zingeving en houvast bieden.

Wat we doen bij Stichting Stichting Sociaal Solidair, doen wij resultaatgericht. Wij zijn pas tevreden over het resultaat van onze inspanningen als de hulpvragers en vrijwilligers zo tevreden zijn over onze werkwijze, dat zij in de praktijk de ambassadeurs van onze organisatie blijken te zijn.

Share This