Selecteer een pagina
Stichting Sociaal Solidair

Beleidsplan Stichting Sociaal Solidair 2022-2026

Doelstellingen:

Het hoofddoel van de stichting is armoedebestrijding. Sociaal Solidair helpt mensen die  acuut materiele hulp nodig hebben. We zorgen ervoor dat ze de spullen krijgen die ze nodig hebben. We voorkomen dat de problemen groter worden. We zorgen ervoor dat mensen weer vaste grond onder de voeten krijgen en vooruit kunnen.

 1. Sociaal solidair zorgt ervoor dat mensen gezien en gehoord worden. Het eerste wat we geven is aandacht, waardering en respect. Aan iedereen waarmee we in contact komen.
 2. Sociaal Solidair geeft noodhulp op materieel vlak. We kijken wat er snel nodig is (levensmiddelen, kleding, huisraad) en we zorgen ervoor dat die hulp er snel komt.
 3. Sociaal Solidair helpt bij het vinden van structurele oplossingen. Mensen helpen heeft alleen zin als ze de weg vinden naar structurele hulp of als de mensen zelf ontdekken hoe ze in de toekomst uit de problemen komen, of ze kunnen vermijden.
 4. Bij armoede hoort vaak eenzaamheid en isolement. Sociaal Solidair helpt bij het vergroten van het sociale netwerk. We zorgen ervoor dat mensen mee kunnen doen, een plaats krijgen in de samenleving.
 5. Sociaal Solidair wil het liefste preventief helpen, zodat mensen niet te maken krijgen met acute nood.
 6. Sociaal Solidair zorgt ervoor dat het thema armoede op de agenda blijft staan. Armoede is een groot maatschappelijk probleem. Voor een deel is het ook een verborgen probleem. We willen het thema zichtbaar en bespreekbaar maken, zodat er meer gebeurt op het gebied van preventie en hulp.

Wat we doen, hoe we werken.

Sociaal Solidair is primair een doorgeefluik. We hebben een groot netwerk van winkels, bedrijven en instanties. Van hen krijgen we goederen, voedsel en diensten. We verzamelen, sorteren en bewaren alles. Hiermee gaan we ook verspilling tegen en zorgen voor hergebruik. We zorgen ervoor dat de donaties bij de mensen komen die ze nodig hebben. Wat we niet gratis krijgen en toch nodig hebben kopen we. Vaak tegen een sterk gereduceerde prijs. Om de gevolgen van armoede structureel aan te pakken doen we meer. We adviseren, leggen contacten en organiseren projecten.

Dit doen we om onze doelstellingen te realiseren:

1: Waardering en respect geven.

 • We nemen de tijd, we vragen, we luisteren, we proberen zo goed mogelijk te achterhalen wat iemand echt nodig heeft. We nemen de persoonlijke wensen serieus en leveren maatwerk. We houden rekening met zaken als halal, glutenvrij, leeftijd, gezinssamenstelling. Wie om hulp vraag krijgt hulp op maat. Daardoor voelt iemand zich gezien en gehoord.
 • Veel vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen. We weten wat het betekent om rond te komen met weinig geld, hoe je kunt vastlopen, hoe je weer verder kunt. Dat zorgt voor inlevingsvermogen en begrip.
 • We werken vanuit vertrouwen.
 • We kijken niet alleen naar dat wat iemand nodig heeft, maar ook naar dat wat iemand terug kan geven. Als dat leidt tot vrijwilligerswerk dan is dat maatwerk. We willen ruimte geven aan elk initiatief, en dat lukt meestal ook. We zijn creatief, flexibel en er is bij ons altijd wat te doen.
 • Iedereen die voor en bij Sociaal Solidair werkt houdt zich aan de gedragsregels. We verwachten dat ook de bezoekers zich respectvol gedragen. Een vertrouwenspersoon is tussenpersoon bij geschillen.

2: Noodhulp op het materiele vlak.

 • Snel hulp krijgen is vaak moeilijk. Er zijn procedures, toetsingen en formulieren die vertragend werken. Terwijl er nu hulp nodig is.
 • Sociaal Solidair helpt in dat geval met hele praktische dingen. Eten, drinken, kleren, schoenen, bestek, beddengoed, luiers, wc papier, witgoed en nog veel meer.
 • Het is vaak een overbrugging. Twee keer helpen is meestal voldoende. Daarna nemen andere partijen de zorg over, of is de hulp niet meer nodig.
 • Elke vorm van hulp begint met een kort gesprek met iemand van het noodteam. Soms kijken we of de hulpvraag terecht is, regelmatig ontdekken we dat de hulpvraag te bescheiden is. De mensen hebben vaak meer spullen snel nodig dan ze vragen.
 • Ons gebouw is een klein pakhuis met een heel diverse voorraad. We kunnen veel dingen dus meteen meegeven. Wat we niet hebben krijgen we snel via een oproep (facebook) of we schakelen ons netwerk in. Soms kopen we wat nodig is. Binnen 24 uur is het meestal geregeld.

3: Zorgen voor structurele oplossingen

 • Acute nood vraagt om snelle hulp. En ook om structurele oplossingen. Sociaal Solidair helpt daarbij. Dat gebeurt al vaak tijdens het eerste gesprek.
 • We zijn bekend met de gemeentelijke regelingen. We zorgen ervoor dat de contacten worden gelegd met de voedselbank, kledingbank, generalisten van WIJ Eindhoven en andere partners sociale basis.
 • We hebben een netwerk van professionals die bijvoorbeeld juridische, medische en opvoedkundige vragen kunnen beantwoorden en mensen verder kunnen helpen. Vaak kunnen we zelf advies geven en helpen.
 • Bijvoorbeeld bij het besteden van geld: hoe kun je het maximale uit een beperkt budget halen.

We doen aan nazorg. We blijven vaak een tijdje contact houden met onze klanten. Ook wanneer de acute problemen zijn verdwenen. We willen graag weten of we hen nog ergens mee kunnen helpen, en we willen laten weten dat we hen niet vergeten.

4: Vergroten sociaal netwerk, meedoen met de samenleving.

Zonder geld wordt meedoen in de maatschappij moeilijk. Bij armoede hoort dan ook vaak eenzaamheid en soms uitsluiting. Geen cadeautje voor je verjaardag, geen uitjes tijdens de vakantie, geen geld voor leuke kleren. Sociaal Solidair pakt die problemen op de volgende manier aan:

 • In ons pand aan de Pachtakker is een grote, gezellige ruimte. Tijdens onze openingstijden is iedereen daar welkom. Kopje koffie, praatje, gewoon wat aandacht.
 • Er is een grote groep vrijwilligers. Sommigen werken heel vaak voor Sociaal Solidair, de meesten komen af en toe. Vrijwilligers geven zelf aan wat ze willen doen, en wanneer.
 • Veel projecten, zoals samen koken en eten, hebben de ontmoeting als doel.
 • Sociaal Solidair zorgt voor een klein cadeau met Kerst, iets leuks met Pasen of voor moeder- of vaderdag. De Dag van de Armoede organiseren we altijd naar vermogen. We verzorgen uitjes voor kinderen. We hebben een mooie stacaravan op een camping. Even weg, even vakantie. Voor al onze onderdelen zijn projecten opgestart die bewaakt worden (financieel).

5: Preventie.

We zijn er voor mensen die even echt niets meer hebben. Maar we willen er liever eerder bij zijn. Als dat lukt dan voorkomen we een hoop stress. Eerder signaleren en helpen is moeilijk. Mensen lopen niet met hun problemen te koop. Er komt vaak schaamte bij kijken. Dit is wat we doen om vroeg te kunnen helpen:

 • Tijd vrij maken, aandacht geven, praten. Mensen bezoeken ons pand omdat ze zich aanmelden voor een activiteit, om tussen de kleren snuffelen, omdat ze iets nodig hebben. Als er vertrouwen is vertellen ze over hun zorgen, wij kijken hoe we kunnen helpen.
 • We werken samen met partners in het sociale domein. Die komen in alle wijken, ze signaleren en verwijzen naar ons.
 • Tijdens onze sociale activiteiten gaan mensen gemakkelijker praten over dat wat hen dwars zit. Samen kijken we hoe we de problemen kunnen oplossen.
 • We gaan regelmatig de wijken in om cadeautjes af te geven. Met name bij ouderen en/of zieken. Als we daarbij zien of horen dat er meer hulp nodig is dan gaan we kijken of we die kunnen geven.
 • We zijn een officieel uitgiftepunt maandverband in de stad. Wie geen geld heeft om maandverband te kunnen kopen heeft vaak ook gebrek aan andere dingen. We vragen ernaar en kijken waarmee we kunnen helpen.

6: Aandacht voor armoede.

 • We zijn afhankelijk van donaties: we vragen mensen om anderen te helpen door goederen en /of diensten te geven of met korting te verkopen. Daardoor worden de mensen die iets kunnen missen bewust van armoede. Ze doen er zelfs iets aan om armoede te verminderen. Omzien naar elkaar is iets wat weer vanzelfsprekender mag worden.
 • We laten donateurs weten wat er met de schenkingen is gebeurd.
 • We plaatsen veel op facebook, zodat mensen kunnen zien wat we allemaal doen.
 • We ontvangen groepen in ons pand, we gaan naar groepen toe. Op die manier informeren we politieke partijen, wethouders, scholen, Lion clubs Rotary enzovoorts.
 • We nemen deel aan stadsdebatten over armoede als we denken dat we van toegevoegde waarde zijn. Armoede en eenzaamheid als gevolg van armoede zijn speerpunten.
 • Kinderarmoede is de rode draad.
 • We organiseren activiteiten op de Dag van de armoede.

 

Share This