Selecteer een pagina
Stichting Sociaal Solidair

Voor wie werken we?

Onze doelgroep is de inwoners van de gemeente Eindhoven. We zijn er voor Iedereen die acuut materiele hulp nodig heeft of hulp vraagt bij zaken die met armoede te maken hebben. Leeftijd, achtergrond, religie en cultuurverschillen spelen geen rol. We werken voor mensen die gebrek hebben op materieel gebied, en tegelijkertijd voldoende veerkracht hebben. Mensen die ernstige problemen op meerdere gebieden hebben kunnen we niet helpen. Die hebben professionele hulp nodig. Bij een groep mensen zorgen we ervoor dat het niet zover komt. Met de ondersteuning van ons en van anderen vinden ze weer houvast.

Het verwerven van inkomsten.

 • Voor de vaste kosten ontvangen we geld van de Gemeente Eindhoven ( subsidieregeling Versterken Sociale basis). Onder die kosten vallen zaken als huur, energie, benzine, verzekeringen etc..
 • Voor projecten die ontmoeting en voorlichting als doel hebben en vragen we projectsubsidies aan bij verschillende fondsen.
 • Voor het grootste deel van onze activiteiten zijn wij afhankelijk van de bijdrages van ondernemers en particulieren. We bouwen aan ons netwerk en onderhouden het, we roepen op via facebook, we laten duidelijk zien waar de donaties aan worden besteed.
 • We zorgen voor betrokkenheid: de gever kan zelf bepalen welk project of welke activiteit hij wil ondersteunen. We garanderen dat de donatie helemaal aan dat doel wordt besteed.

Het beheer van het vermogen.

 • De beide penningmeesters stellen samen met de voorzitter en indien nodig de adviseurs de begrotingen op .
 • De voorzitter en het bestuur bewaken de projecten. Bij elk project hoort een projectbegroting en -administratie.
 • Het bestuurslid legt vast wat afgesproken is en verzorgt de agenda, notulen en de actielijsten.
 • De administratie wordt voor een groot deel gedaan door Support Punt. Support Punt is de staf voor stichtingen en verenigingen in Eindhoven voor advies, boekhouding en communicatie. onderbrengen in projecten.
 • Elk jaar legt de stichting inhoudelijke en financiele verantwoording af bij de gemeente Eindhoven.
 • De stichting beoogt niet het maken van winst. Alle donaties komen rechtstreeks ten goede van de projecten.

Beloningsbeleid bestuursleden.

Het bestuur ontvangt geen financiële beloningen voor haar werkzaamheden. Zowel het bestuur en alle vrijwilligers zijn onbetaalde krachten en ontvangen geen vergoedingen voor vergaderingen en/of arbeid. 

Tenaamstelling:

 • De naam: Stichting Sociaal Solidair
 • het RSIN of fiscaal nummer 855958583
 • Postadres: Henegouwenlaan 19 , 5628 WK Eindhoven
 • Vestigingsadres: Pachtakker 4-6 …. Eindhoven
 • Website https://stichtingsociaalsolidair.nl/
 • Nummer KvK 65043197
 • Stichting Sociaal Solidair
 • IBAN: NL02 RABO 0308 6949 53
  t.n.v. Stichting Sociaal Solidair

 

 

 

 

Share This